Mobile Plant
Iron Ore

Project Gallery

Mobile Plant Iron Ore

Project Gallery [BIS Industries]

BIS INDUSTRIES(Rental)

MORE PROJECT

MAX Plant ARRIUM IRON KNOB
Arrium Mining
2015 – Iron Ore
Fixed Aggregates MAX Plant
Penrice Soda

2004 – Aggregates

MACA KOOLANOOKA IRON ORE
MACA Koolanooka
2009 – Iron Ore
ARRIUM IRON KNIGHT
Arrium Iron Knight
2009 – Iron Ore

MORE PROJECTS

RIO TINTO COAL
RIO Tinto
2013 – Coal
ATLAS IRON ABYDOS
Atlas Iron Abydos
2015 – Iron Ore
ATLAS IRON MOUNT DOVE
Atlas Iron Mount Dove
2015 – Iron Ore
HWE NEWMAN
HWE Newman
2007 – Iron Ore